Troost.nl

Troost.nl is een initiatief van Stichting Make a Memory; een platform voor iedereen die iemand mist. 

Op deze website helpen we je om een weg te vinden wanneer je afscheid moet nemen of al afscheid hebt moeten nemen van je dierbare. In eerste instantie richt Troost.nl zich op het gemis van (klein)kinderen en broers en zussen. Later zullen we dit uitbreiden. Troost.nl wil een gids worden bij verlies en gemis. We helpen je te vinden wat je nodig hebt. 

Logo Troost.nl

 

Ga naar troost.nl